Farm King er en serie med dekk som er spesielt utviklet for landbruksmaskiner av ulike slag. Dette innebærer at de har dekk for traktorer, ulike jordbruksredskaper og ikke minst skurtreskere. Farm King er et merke som lenge har vært produsert av Asian Tire Factory (ATF) som utvilsomt er Indias ledende produsent og eksportør av bildekk, slanger og felgbånd. Produksjonen av alle deres Farm King produkter skjer på produksjonsanlegget som ligger i Jalandhar. Selskapet som ble etablert i 1993 ble omdannet til et aksjeselskap i 2008. Selskapet og produksjonsanlegget, der alle produkter i Farm King-serien produseres, er godkjent og tilfredsstiller internasjonale krav. I tillegg jobber de kontinuerlig med å forbedre produktenes kvalitet og design.

Den globale etterspørselen etter produkter i Farm King-segmentet har økt enormt i takt med at en større andel av landbruket i verden har blitt industrialisert. Dette gjør at trykket på produksjonen av dekk fra Farm King har blitt enormt. Denne endringen har skjedd i løpet av relativt kort tid, og i dag leverer selskapet produkter til både USA, Kanada, Europa, Afrika, Midt-Østen og Australia. Men en stor aldel går også til asiatiske naboland.

Det er mange grunner til at du bør velge dekk fra Farm King. Ikke minst fordi de har god kundeservice, og fordi de har lang garanti på de fleste av produktene sine. Men sannsynligheten for at du skulle ha behov for å bruke denne er liten, fordi hvert dekk er nøye kontrollert for å leve opp til alle de krav som stilles til dekk innen industriell landbruksproduksjon. Selskapets konstante evne til å implementere nye innovasjoner betyr også at du kan være sikker på at Farm King tilbyr deg et dekk som ligger foran når det gjelder forskning. Det er dermed mange grunner til å velge dekk fra denne produsenten.