Insa Turbo

Den spanske familiebedriften Insa Turbo har siden 1988 syslet med regummiering av gamle dekk. De leverer dekkmodeller til lette og tunge lastebiler, personbiler og firehjulsdrevne biler. Dessuten har de et omfattende utvalg av vinterdekk.

De produserer 3000 enheter daglig i lokaler rundt om i Spania, og har vunnet prestisjetunge priser i det amerikanske regummeringsforbundet siden 1994. Deres dekkene finnes i de fleste deler av verden, fremfor alt i Europa.

Regummiering innebærer at man renoverer slitte dekk til ny tilstand, og gir dem moderne veggrep og kjøreegenskaper. Det er en produksjonsmodell som er svært miljøvennlig sammenlignet med å produsere nye dekk, og ytelsesmessig er de likeverdige nye dekk. De varer like lenge, har samme komfort og er sikre i de samme hastighetene. Et hint om dekkenes sikkerhet er at alle flyselskaper bruker regummierte dekk, og de finnes i en stor skare arbeidskjøretøy, inkludert busser og vogntog.

Metoden går ut på å erstatte gammel gummi og gjenopprette dekkets opprinnelige struktur. Det er en teknisk komplisert prosess som krever omfattende kunnskap om dekk, så vel som en dyktig og nitidig arbeidsstokk. Kunnskap og personell Insa Turbo forsikrer om at de besitter.

Alle dekk som samles inn duger selvsagt ikke til regummiering, og dekk i dårlig forfatning males ned til gummismuler, en råvare som brukes til produksjon av blant annet nye dekk, skosåler, vannslanger og myke gulvmatter som brukes på lekeplasser.

Miljøet og jakten på holdbarhet er viktige aspekter for Insa Turbo. Siden starten for over tjue år siden har man på Insa Turbo samlet inn og resirkulert dekk med en klimakompensasjonkvote på 7 000 000 tonn CO2. Hvilket tilsvarer et område større enn nasjonalparken som ringer inn Grand Canyon. I oljeforbruk blir det i stedet en innsparing på drøyt 2,8 milliarder liter. Regummiering sparer energi og reduserer mengden av forurensende utslipp.