Det finnes to hovedtyper av felger: stålfelger og lettmetallfelger, som også kalles aluminiumfelger. Stålfelgen er den vanligste, og monteres som standard på de fleste kjøretøyer, men lettmetallfelgen har blitt mer vanlig i det siste.

Felgens dimensjon

Felgens dimensjon skrives slik: 8,5 x 18. 8,5 er felgbredden i tommer, og 18 er felgens diameter. Felgens dimensjon bestemmes av boltsirkelen, navhullet og innpressingsdybden. De ulike komponentene kan gi flere forskjellige kombinasjoner.

Felgens boltsirkel

Boltsirkelen er diameteren i sirkelen som felgens bolthull danner. Boltsirkelen angir altså hvor mange bolthull felgen har og sirkelens diameter. Boltsirkelens diameter angis i millimeter, sammen med antallet bolthull. Det kan for eksempel angis som 5/100, der felgen har 5 bolthull med 100 mm i sirkeldiameter.

Hvis antallet bolthull er et partall, måler du sirkeldiameteren fra den innvendige kanten av et bolthull til den ytre kanten av bolthullet på motsatt side. Hvis felgen har fem bolter, mĺler du som vist på bildet under.

Du kan også bruke hjulsøkfunksjonen vår for å finne de riktige felgene til bilen!

Felgens navhull

Navhullet, eller midthullet, er hullet i midten av hver felg, som skal passe til navet pĺ bilen. En del felger er boret slik at de skal passe direkte til navets mål, og av og til brukes en sentreringsring. Det er viktig at navhullet er skikkelig sentrert, slik at det ikke oppstår vibrasjoner.

Felgens innpressingsdybde

Felgens innpressingsdybde kalles ET-mål eller offset. Målet angir hvor langt inn eller ut felgen sitter i forhold til felgens midtpunkt, dvs. avstanden mellom felgens anleggsflate mot navet og felgens midtpunkt. Felger med en innpressingsdybde på 45, sitter 45 mm utenfor felgens midtpunkt. Jo lavere mål på innpressingsdybden felgen har, desto lengre ut stikker felgen. Felger med et mål på 25 stikker lengre ut enn felger med målet 45. Det er viktig at felgen har korrekte mål. Hvis målet er for lite, kan felgen komme borti bilens skjermer. Hvis målet er for stort, kan felgen komme borti noe i bilens hjulhus. En endring av ET-målet kan føre til at bilens kjøreegenskaper endres betydelig. Innpressingsdybde - ET Innpressingsdybde - ET

Avmonteringsfelger - AVM

En avmonteringsfelg er en felg som har vært brukt på fabrikkområdet ved produksjonen av biler. Når en bil produseres, kjøres den med disse felgene. Senere avmonteres felgene og sendes til salg. Felgen har aldri vært kjørt i trafikken.

Pleie av felger

I og med at både felger og dekk utsettes for blant annet smuss fra veibanen, salt og bremsestøv som inneholder partikler som angriper felgenes overflate, er det viktig at de holdes rene. Det forlenger felgenes levetid, og rene og velholdte felger er selvfølgelig det peneste!

Aluminiumfelger bør rengjøres med vann og mild bilsjampo. Andre, sterkere midler, og visse typer felgrengjøringsmidler, kan skade felgene. Bruk en myk svamp og vær nøye med at felgen skal være avkjølt når du begynner rengjøringen. Begynn med å spyle av det verste smusset med vann før du bruker svamp og rengjøringsmidler. Slik unngår du ufrivillig polering av felgen med eventuelle grus- og sandrester. Det finnes forskjellige felgrengjøringsmidler på markedet, som også skal hjelpe til med holde felgen pene. Disse midlene kan inneholde sterke syrer som kan skade felgene ved langvarig bruk. I stedet anbefales en mild bilsjampo for å være sikker på at felgens glansdager blir flere og levetiden lengre.