1 Kontraktsinngåelse/Bestillingsprosess

Ved hjelp av vår Internett-portal har du muligheten til å bestille de varene som er oppført der, på et Internett-skjema, per faks eller på telefon. Forutsatt at du har gitt de opplysningene som forespørres i bestillingsprosessen og har sendt bestillingen, har du gitt oss et bindende tilbud. Telefon-, faks- eller Internettbestilling har den samme juridiske gyldighet. Ved bestillingen binder du deg til å akseptere disse generelle forretningsbetingelsene (GF) og til å kjøpe de bestilte artiklene. Når bestillingen din kommer til oss, sender vi ut en mottaksbekreftelse. Denne mottaksbekreftelsen betyr ikke at vi har akseptert bestillingen. Kontrakten trer i kraft når du har mottatt varene og akseptert disse, likevel senest ved utløp av de 14 dagene returrett gjelder.

2 Generelle leverings- og betalingsbetingelser

Informasjon om paknings- og forsendelseskostnader, samt betalingsbetingelser finner du under leverings- og betalingsbetingelser på de respektive Internettsidene. Ved leveranser utenfor Tyskland forbeholder vi oss i enkelte tilfeller retten til å innskrenke betalingsmetodene.

§ 3 Kanselleringsinstruksjoner

Du kan kansellere kontrakten skriftlig (f.eks. per faks, e-post) innen to uker uten å oppgi grunn. Kanselleringsfristen starter tidligst ved mottak av varene. Det er tilstrekkelig å ha sendt kanselleringen eller varene innen kanselleringsfristen for å overholde denne. Kanselleringen skal sendes til:

Dersom du ønsker å gjøre det, ber vi deg om at du som en del av kanselleringen, oppgir grunnen for at du sender varene tilbake. Vi vil også gjerne motta annen informasjon som er nødvendige for en rask og effektiv behandling. For at du ikke skal ha noe bryderi med å sende varene tilbake, henter vi dem hos deg og betaler fakturabeløpet tilbake til den bankforbindelsen vi har lagret hos oss. Du skal altså ikke sende noen artikler til administrasjonskontoret i Hannover (angivelse av adresse er lovbestemt).

§ 4 Lovbestemte konsekvenser av kansellering

Ved en gyldig kansellering skal de gjensidig mottatte ytelsene, inklusive eventuell nytteverdi (f.eks. renter), tilbakeleveres. Dersom du helt eller delvis ikke kan levere tilbake det du har mottatt, eller bare levere varene tilbake i redusert tilstand, må du gi oss kompensasjon for dette. Ved overleveringen av varer gjelder ikke dette, dersom den reduserte tilstanden utelukkende skyldes mottakskontrollen - omtrent slik det ville være mulig i en detaljhandel. Forøvrig kan du unngå erstatning av verdiforringelse dersom du ikke tar varen i bruk som eier, og ellers unngår enhver behandling som påvirker verdien av den. Både varer som kan sendes som pakke, og varer som ikke kan sendes som pakke, vil bli hentet hos deg. Du må betale returutgiftene når den leverte varen stemmer med det som er bestilt, og når prisen på varen som returneres ikke overskrider 40,- euro.

-Slutt på kanselleringsinstruksjonene-

§ 5 Vårt 30-dagers returtilbud

Vi ønsker at du skal være fornøyd med alle leveransene våre. Derfor kan du returnere alle varer du har kjøpt hos oss, innen 30 dager. Dette løftet går lenger enn de lovbestemte betingelsene, hvor du bare har en returrett på to uker etter at varen er mottatt. Unntatt fra dette frivillige 30-dagers returtilbudet, på samme måte som for den lovbestemte returretten i henhold til § 312b BGB (tysk sivil lovgivning), er levering av varer som er produsert etter kundens spesifikasjoner. Under denne bestemmelsen faller blant annet levering av komplette hjul, som vi produserer spesielt for hver enkelt kunde. Vårt returtilbud omfatter imidlertid ikke forsendelseskostnader. Det betyr at vi ved kundekontrakter som kanselleres etter utløpet av den lovbestemte kanselleringsfristen (fra den 15. til den 30. dagen), beregner en fast pris for returforsendelsen. Prinsipielt bærer selskaper forsendelseskostnadene. Mer informasjon, spesielt om størrelsen på forsendelseskostnader og om vårt 30- dagers returtilbud, finner du på de respektive Internettsidene. Vennligst bruk vår transportemballasje. Beskytt varene mot skader. Dekk skal pakkes to og to, rengjort og i forsendelsesklar tilstand. Pass spesielt på å beskytte komplette hjul på for- og bakside med tilstrekkelig papp og pakketape. For skader som oppstår ved returforsendelse på grunn av mangelfull innpakning eller usakkyndig behandling, forbeholder vi oss retten til å fremme erstatningskrav. Transportbedriftene godtar kun varer med tilstrekkelig innpakning for transport.

Retur av komplette hjul skjer uten rettslige forpliktelser fra Delticoms side og skjer utelukkende mot betaling av den herved kontraktmessig avtalte forvaltningskostnaden på 950,- NOK.

§ 6 Eiendomsforbehold

Vi beholder eiendomsretten til de varene vi har levert, helt til alle våre fordringer hos deg eller hos den som har mottatt varene, er betalt. Dette gjelder også for fordringer som har oppstått senere. For å gjøre vårt eiendomsforbehold gjeldende, har vi rett til å forlange øyeblikkelig utlevering av varer, uten unntak for noen tilbakeholdelsesrett, bortsett fra dersom det finnes rettskraftig fastlagte eller ubestridte motkrav.

§ 7 Ansvar for mangler ved våre Internettsider

Internettsidene blir tilbudt i den form som vi for hver av dem anser for å være den beste. Vi garanterer ikke at Internettsidene stemmer med dine krav eller at de til enhver tid er tilgjengelige uten avbrudd, til riktig tid, trygt og feilfritt. Bruk av Internettsidene skjer på din egen risiko, spesielt tar vi ikke noe ansvar for de resultater bruk av Internettsidene kan føre til, eller for riktigheten av den informasjon som er hentet på Internettsidene.

§ 8 Beskyttelse av opphavsrett

Tekster, bilder, lydfiler, grafikk, animasjoner og videoer samt disposisjonen av dette på nettsidene våre er underlagt beskyttelse ved lov om opphavsrett og andre beskyttelseslover. Innholdet på disse nettsidene skal ikke kopieres, videreformidles, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart. Noen av våre nettsider inneholder også bilder som er opphavsrettsbeskyttet av tredjepart. Hvis ikke annet er angitt, er alle varemerker på nettsidene våre mønster- beskyttet. Det blir ikke gitt noen lisenser for bruk av vårt eller tredjeparts åndsverk på nettsidene våre.

§ 9 Informasjonsplikt

Ved registreringen må du gi informasjon om din adresse og deg selv. De opplysningene som kreves i bestillingsprosessen, vil vi lagre for deg. Selvfølgelig kan du endre informasjonen ved bestillingen eller også senere, under "Mine bestillinger" eller "Kontakt" (avhengig av side). Etter registreringen får du et passord og en beskrivelse for din konto. Du må forsikre deg om at passordet og kontoen ikke blir gjort tilgjengelig for tredje person. Du er forpliktet til å informere Delticom umiddelbart om ethvert misbruk av passordet ditt eller kontoen din. Begge kontraktsparter kan til enhver tid si opp kontrakten uten å oppgi noen grunn. I slikt tilfelle vil Delticom stoppe din konto og slette all informasjon om deg.

§ 10 Rettsinstans

Tysk (Forbundsrepublikken Tyskland) rett gjelder uten unntak. Bruk av enhetlig FN-handelsrett (Overenskomst for avtaler om internasjonalt varesalg v. 11.04.1980) er utelukket.